Meist

Kas Teil on vaja dokumente hoone kandmiseks ehitusregistrisse? Või on vaja kiiresti hoone plaane, lõikeid, vaateid või muud 2D dokumentatsiooni oma ehitisele? Võib olla on Teil vaja täpset hoone 3D mudelit, millega saaks edasi töötada projekteerijad, arhitektid või ehitajad?

Me teame, kuidas lahendada Teie probleem kiiresti ja täpselt. Laserskaneerimine on kiiresti arenev geodeesia valdkond. Me otsustasime luua ettevõtte, mis tegeleb ainult selle valdkonnaga. Tahame Teile täna kättesaadavaks teha tehnoloogiad, mis on homme standardiks.

Kuidas see töötab?

Teie objektile tuleb spetsialist koos uue põlvkonna FARO FOCUS S70 skanneriga, kes skaneerib ruumid, vajadusel hoone fassaadid. Laserskaneerimise tulemuseks on punktipilv. Skanner mõõdab kaugust objektini ja loob ruumist kolmemõõtmelise punktide rühma. Nii saab täpse info 2D jooniste ja 3D mudelite koostamiseks. Olgu siis nendeks seinte ja põrandate kaardid, ehituse ajal kommunikatsioonide mudelid ja joonised.

Punktipilvedega töötab edasi 3D modelleerija. Arvestades Teie vajadusi ja soove koostatakse dokumendid DWG-, RVT-, IFC-, PDF- või mõnes muus Teile vajalikus formaadis. Kõige lihtsamad mõõtmisplaanid on võimalik saada juba järgmisel päeval.

Me aitame säästa inimeste aega ja raha!

MEIE MEESKOND

Martin Sirk
Geodeet tase 6

Martin Sirk on erialalt magistrikraadiga geodeet ja on vähemal või suuremal määral olnud geodeesia valdkonnas tegev 2014. aastast. Ta on töötanud kolmes erinevas geodeesia
ettevõttes nii geodeedi kui laserskaneerijana ja olnud EMÜ Geomaatika osakonnas assistent/õppejõud.

+372 56989896

martin@3dpunkt.ee

martin@3dpunkt.ee+372 56989896
Maria Sirk
3D modelleerija

Maria Sirk on lõpetanud Moskva kunsti- ja tööstusinstituudi sisedisaini osakonna ja on ennast edaspidi täiendanud mitmetel veebikursustel 3D modelleerimise valdkonnas. Igapäevaselt tegeleb 3D modelleerimise ja 2D plaanide ning vaadete joonestamisega.

+372 55587710

maria@3dpunkt.ee

maria@3dpunkt.ee+372 55587710