Projektid

Meie ettevõttel on tavaks saanud igal aastal valida üks ajalooline hoone, mille mõõdame. Mõõdistuseks kasutame 3D laserskannerit. Saadud andmete põhjal koostame tervikliku punktipilve, millest lähtuvalt teeme 3D mudeli ja joonised. Eesmärgiks on läbi heategevuse aidata hoonetel säilida arhitektuurimälestistena ning vähendada nende hävimise ohtu. Oleme ettevõttena tegutsenud kaks aastat ning selle aja jooksul on valminud kahe kiriku 3D-mudelid ja joonised. Esimeseks objektiks oli Rannu Püha Martini kirik, mis oma suuruselt oli pigem väiksemapoolne. 2021. aastal osutus valituks Äksi kirik, mille katus vajab remonti. Loodame, et tänu tehtud tööle tuleb vajalik katus kiiremini.

Äksi kiriku joonised ja galerii