2D Joonised

Sageli seisavad inimesed silmitsi asjaoluga, et eile oli vaja hoone jooniseid ja dokumentatsiooni ehitisregistrisse registreerimiseks, ümberehituse registreerimiseks või remondi kavandamiseks. Mida täpsem on mõõtmismetoodika, seda täpsemad on lõpuks joonised. Laserskaneerimine vähendab vigade tekkimise võimalust märkimisväärselt juba mõõtmise etapis. Puudub vajadus täiendavateks mõõtmisteks nagu sageli käsitsi mõõtmise korral. Skaneerimine annab objektist täieliku pildi.

Skaneerime ja joonestame kõike võimalikult lühikese aja jooksul. Vajadusel arvutame pindalad sõltumata sellest, kas ruumid on sisustatud või mitte. Plaanid, fassaadid ja lõiked – pakume nii täielikku kui ka osalist dokumentide komplekti. Mõõdame erineva keerukusega objekte eramajadest tööstusruumideni.


Tehtud tööd