3D mudelid

Punktipilve põhjal koostatud 3D mudel (hoone täismudel, fassaad, kommunikatsioonid) on teie objekti digitaalne koopia. Laserskaneerimisel saadavad punktipilved on palju informatiivsemad, kui teiste mõõtmisviisidega saadavad andmed. Punktipilvest koostatud mudelid ja neist eksporditud jooniste täpsus on suurem võrreldes teiste meetoditega saadud andmetega. Kolmemõõtmeline mudel võimaldab saada objektist erinevaid andmeid: mõõtmed, kõrgused, ruumalad.

Kõik keerulised ja mittestandardsed kohad on mudelis nähtavad. Täiendavaid jooniseid vajalikest kohtadest saab alati valmis 3D mudelist eksportida ilma, et oleks vaja uuesti joonistada. 3D mudel on kaasaegse projekteerimise osa, mis asendab järjest enam  2D jooniseid.

3D mudelid võivad sisaldada nii keerulisi konstruktsioonielemente projekteerijatele kui ka olulisi visuaalseid elemente disaineritele ja arhitektidele. Võrreldes tavaliste joonistega on mudelid informatiivsemad ja visuaalse pildi tajumine on nendega lihtsam. IFC-vorming võimaldab teil mudeliga töötada erinevates programmides.

3D mudelite joonestamiseks kasutame programmi Revit Architecture. Pakume erineva detailsusega mudeleid. Me modelleerime nii punktipilvede kui plaanide põhjal, vajadusel kombineerime need meetodid.

Mudeleid saab eksportida teistesse programmidesse (näiteks 3ds Max, Autocad). Soovi korral saab mudelit vaadata veebis kasutades selleks lihtsat Autodesk liidest.

Tehtud tööd